YÜKLENİYOR...

Dikkat Eksikliği Eğitimi

Erken çocukluk yıllarında başlayan bir hastalıktır. DEHB bulunan çocukların dikkat süreleri akranlarından çok daha kısadır. Evde ve okulda dikkatlerini yoğunlaştırmakta zorluk çekerler, çünkü onlar önemli-önemsiz duyumları ayırt etmekte zorlanırlar. Sınıfta hem öğretmeni duyarlar, hem caddedeki arabayı, hem de yandaki sandalyenin gıcırtısını. Aynı şekilde, hem ders anlatan öğretmeni görür, hem tahtadaki resimleri, hem de yanındaki arkadaşının kazağındaki çizgileri. Odaklanmakta o denli zorlanırlar ki, büsbütün vazgeçerler. Sadece ilgilerini çokça çeken heyecanlı bir film ya da bilgisayar oyununa konsantre olabilirler ve aileler bu nedenle ‘isterse yapar’ düşüncesine kapılır.

Yaşıtlarına oranla fazlaca hareketlidirler. Elleri dursa, ayakları durmaz. Uzun süre aynı yerde oturamazlar ve çok konuşmalarıyla dikkat çekerler.

Davranışlarını organize edemezler ve planlı çalışamazlar. Genellikle, sonunu düşünmeden eyleme geçerler. Tehlikeyi kestiremezler ve çok zaman küçük kazalara maruz kalırlar.

DEHB üç temel belirti kümesinden oluşur:

Dikkat Eksikliği:


·         belirli bir işe ya da oyuna dikkat vermekte zorlanma

·         dikkatin kolayca dağılması

·         dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar yapma

·         başlanan işin yarım bırakılması

·         kendisiyle konuşulurken, dinlemiyormuş gibi görünme

·         görev ve etkinlikleri düzenlemekte zorlanma

·         ev ödevi, ders içi etkinlikleri gibi yoğun zihinsel çaba gerektiren işleri yapmaktan kaçınma

·         etkinlikler için gereken eşyaları kaybetme

·         günlük etkinliklerde unutkanlık

Aşırı Hareketlilik:

·         oturduğu yerde kıpırdanma, ellerin ayakların oynatılması

·         belirli bir süre bir yerde oturamama, sürekli hareket etme

·         gereksiz yere sağ sola koşturma, eşyalara tırmanma

·         sakin bir biçimde oyun oynayamama ya da başka bir işle uğraşma

·         çok konuşma

İmpulsivite/Dürtüsellik:

·         sorulan soru tamamlanmadan yanıt verme

·         sırasını beklemekte güçlük çekme

·         başkalarının sözünü kesme ya da oyunlarında araya girme

·         sonucunu düşünmeden koşma, itme, çekme

Diğer yandan, DEHB bulunan çocuklar çok zaman sempatik, şeffaf, yaratıcı, coşkulu ve empati sahibi olurlar.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun üç ayrı biçimi vardır:

Dikkat eksikliğinin önde geldiği tip: Dikkat eksikliği belirtileri ön plandadır. Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ya yoktur ya da kayda değer şiddette değildir.

Aşırı hareketliliğin ve dürtüselliğin önde geldiği tip: Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirgin olarak vardır. Dikkat eksikliği belirtileri vardır, ancak önemsenecek şiddette değildir.

Birleşik tip: Hem dikkat eksikliği, hem de aşırı hareketlilik – dürtüsellik belirtileri tanı alacak kadar şiddetlidir. En sık görülen tip birleşik tiptir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun Nedenleri nelerdir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun asıl sebebi henüz bilinmese de, bozukluğun oluşumunda biyolojik (nörolojik) ve genetik faktörlerin rolü olduğuna işaret edilmektedir. DEHB’li çocukların beyinlerinin ön kısmında ve limbik sistemde bulunan kimyasal ileticilerin (neurotransmitterler) çalışmasında bozulma olduğu bilinmektedir. Beynin bu bölgeleri konsantre olma, planlama, davranışları kontrol etme, hafıza, motivasyon konularında önemli rol oynamaktadır.

Gebelikte ilaç ya da alkol gibi toksinlere maruz kalma, enfeksiyonlar, zor doğum, düşük doğum ağırlığı ve beyin travması bu çocukların özgeçmişlerinde daha sık bildirilmiştir.

Çevresel faktörler ya da aile tutumları DEHB oluşmasına neden olmaz. Ama bulguların artmasında ya da azalmasında ve ek sorunların çıkmasında etkisi vardır.

DEHB kalıtsal bir hastalık mıdır?

DEHB kalıtsal yönü olan bir hastalıktır. Anne ya da babada DEHB olması çocukta bu hastalığın görülme riskini %50-60 oranında artırmaktadır. Yakın akrabalarda görülmesi ise riski %10-30 artırır.

DEHB’in görülme sıklığı nedir?

Çocukların %1’i DEHB’in ağır şeklini yaşar. Diğer şekillerinin görülme sıklığı %2-4 arasındadır. Erkek çocuklarda kız çocuklara oranla daha sık rastlanır.

NASA PATENTLİ DEHB EĞİTİM PROGRAMI

Play Attention kullandığı ileri teknoloji kaskıyla beyin dalgalarını algılayarak dikkati ölçen ve geliştiren güçlü bir öğrenme sistemidir. Play attention' ın içinde çeşitli dikkat alanlarına yönelik oyunlar bulunmaktadır. Bu oyunlar bir Mouse ya da Joystick ile değil sadece beyin dalgalarımızla kontrol edebilmektedir.

Bu oyunlar sadece dikkati geliştirmekle kalmamakta, aynı zamanda, çeldiricilerden uzak durma, hafıza geliştirme, görevleri zamanında yerine getirme, organize olma becerilerine de yardımcı olmaktadır. Play attention okul başarısını arttırmaya katkıda bulunmakta, kendine güven ve benlik algısını geliştirmekte, daha kaliteli ve mutlu bir yaşam sağlamaktadır.

Play Attention'ın 4 ana amacı vardır.

Dikkati geliştirme

Davranışı geliştirme

Akademik başarıyı arttırma

Sosyal ilişkileri geliştirme


Şimdi programın bu amaçlara nasıl ulaştığına daha yakından ulaştığına bir bakalım.

Dikkati Geliştirme: Dikkatinizi şu anda görebilseydiniz nasıl olurdu bir düşünün?

Dikkatinizi ekranda görmek konsantrasyonu öğrenmeyi ne kadar kolaylaştırırdı? İşte program tam olarak bunu yapar. İşin sırrı programın beyin aktivitelerini izleyen algılayıcılı başlığında gizli. Eğlenceli video oyunlarını kontrol etmek için başlıkla beyin gücünüzü kullanırsınız.

Harry Potter veya Star Wars'daki Luke Skywalker gibi düşünce gücünüz ile nesneleri oynatabildiğinizi hayal edin. Program ile gerekli becerileri öğreten ve davranışları geliştiren oyunları oynarken, beyniniz mouse ve joystick yerine geçer. Eğlenceli oyunlar sayesinde temel becerileri öğrenmeyi kolaylaştırır. Sistem odaklanmayı ve konsantrasyonu artırmakla beraber fazlasını da sağlar. Dikkat dağıtıcıları yok saymak, hafızayı arttırmak, görsel organizasyon becerisini artırmak, görevi bitirmek ve yönergeleri takip etmek gibi esas becerileri geliştirir.

Davranışı Geliştirme: Hiperaktivite ve impulsivite (dürtüsellik) okulda evde sık karşılaşılan sorunlardandır. Anne baba olarak hiperaktivitesi olan çocuğunuza karşı sakin kalmak istersiniz. Ama diğer çocuklarda çok işe yarayan yöntemler sizin çocuğunuzda işe yaramıyordur.

Mola vermek, yaptırım uygulamak, oradan uzaklaşmak ya da uzaklaştırmak sizi her zaman sonuca götürmez. İşte bu noktada, sistem çocuğunuzun kendini kontrol etme davranışlarını güçlendirir. Doğru davranışları öğretir. Daha çok odaklanma ve daha az kıpırdanma davranışları bir kere kontrol edildikten sonra çocuğunuz daha rahat arkadaş edinebilecek ve okulda daha başarılı olacaktır.

Kıpırdanmalar, mırıldanmalar, hayallere dalmalar ve dürtüsel davranışlar, bağırma ve cezalandırma olmadan şimdi daha kolay geliştirilebilir.

Akademik Başarıyı arttırma: Çocuğunuzun zeki olduğunu biliyorsunuz. DEHB akademik performansı etkileyebilir. Çoğu ebeveynde bunun için kaygılanır. Odaklanma eksikliği, bilgiyi öğrenmeyi güçleştirir ve DEHB'li çocukların okulda arkadaşlarıyla aynı seviyede öğrenmesini engelleyebilir.

Play Attention Programımız sınavlarda dikkati toplamayı, sınıfta öğretmeni dinlemeyi ve düzenli çalışmayı öğretir. Okuduğunu anlamayı artırır. Hafızayı güçlendirerek öğrenmeyi kolaylaştırır. Eğer çocuğunuzun okulda zorlanmasını görmekten yorulduysanız bu sistem tam size göre. Çünkü sistem sınıfta başarılı olmak için gerekli becerileri geliştirir. NASA tarafından Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu ve Öğrenme Güçlüğü olan bireylere yardım için geliştirilen sistem kendi alanında Dünya lideridir.

Sosyal İlişkileri geliştirme: Çocuğunuz okulda öğretmenleri ve arkadaşları ile nasıl geçiniyor? DEHB'li bir çocuğun ebeveynleri olarak, çocuğunuzun sınıfta odaklanmasını, ödevlerini zamanında bitirmesini ve dikkati dağılmadan öğretmenini dinlemesini istersiniz.

Ayrıca arkadaşlar edinmesini, oyunlara ve faaliyetlere katılmasını da istersiniz. Çocuklar evde, aile kurallarına uymalı, ev ödevlerini yapmalı, ev işlerine yardımcı olmalılar. Ancak bu beceriler DEHB'si olan bir çocuk için çok zordur.

Program  bu becerileri öğretmede uluslararası alanda liderdir. Sistem 1996'dan beri tüm dünyada DEHB'li çocuklara şunları öğretmektedir:

Okulda;

Verilen görevi bitirmek

Yönergeleri takip etmek

Okul kurallarına uymak

Gününü ve işini planlamak

Arkadaşlar edinmek ve diğerleriyle iyi geçinmek

Evde;

Ev işlerine yardımcı olmak

Aile kurallarına uymak

Ev ödevlerini bitirmek

Kardeşleriyle iyi geçinmek

Sistem aynı zamanda kardeşler arası ve okuldaki çocuklar arası ilişkileri geliştirmeye yardımcı olur. Bunun yanında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite problemi olan çocuklarla ebeveynleri arasındaki ilişkiyi de geliştirir. Çocuğunuz dışlanmış ve farklı hissetmek zorunda değildir. Sistem çocuğunuza arkadaş edinme ve onlarla arkadaş kalma becerilerini öğretebilir.

Play Attention Nasıl Çalışır?

Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki beynimiz hayat boyu öğrenmeye açık bir sistemdir. Buna nöroplastisite denir. Nöroplastisite beynin öğrenme hatırlama ve unutma yeteneklerini işaret eder.

Çocuk beyninin öğrenme ve yeniden organize olma kapasitesi oldukça yüksektir  bu da dikkat ve öğrenmenin Uygun egzersizlerle geliştirilmeye yeterince açıktır. İşte play attention bu egzersileri çocuğa onu sıkmadan ve yormadan sevdirerek yaptırır. Böylece çalışmalardan alınan fayda artar.


Play Attention'ın Sonuçları görmeye ne zaman başlarım?

30 gün içerisinde minör değişiklikler kendini göstermeye başlar. Bu değişiklikler daha iyi dinleme, kendiliğinden ödevlere başlama, daha iyi organize olma gibi sıralanabilir. Bu küçük değişiklikleri görmek ve ödüllendirmek, çocuğun gelişimi için önemlidir.

Çocuğumun arkadaş ilişkilerine yardımcı olur mu?

Aileler genellikle dikkat sorunu yaşayan çocuklarının, arkadaşlık ilişkileriyle de ilgili sıkıntı yaşadıklarını belirtirler. Bu tip çocuklar oyunlara girmekte güçlük çekerler, herhangi bir oyuna girebilseler bile o oyunu takip etmek onlar için oldukça güçtür. Düşük sosyal beceriler dikkat becerileriyle yakından ilişkilidir. ,

Play attention dikkati geliştirerek çocuğun kendine güvenini arttırır, sosyal ipuçlarını daha rahat keşfetmesini sağlar ve arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olur.

Kullandığımız program günümüzde Amerika'da ve bir çok Avrupa ülkesinde kliniklerde ve özel hastanelerde uzmanlar tarafından kullanılan en son teknoloji ürünü  NASA PATENTLİ Dikkat eksikliği hiperaktivite eğitimsel tedavi programıdır. Enstitümüzde uygulanan sistem Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite sorunu olan çocuklarda (6 yaş ve üzeri) ve yetişkinlerde dikkat ve algı problemini en aza indirerek okul başarısı ve iş başarısının artmasına yardımcı olur. Sistemin başarısı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış olup Amerikan Ulusal Uzay Üssü NASA da da astronotların ve pilotların dikkat seviyelerini artırmak için kullanılmaktadır.

Son teknoloji ürünü gelişmiş programımız Dünya'daki tüm diğer dikkat ve hafıza eğitim sistemlerinden daha fazla sayıda ve daha uzun zamandır kullanılmaktadır.

Haftada 2-3 gün 45-50 dakikalık eğitim ile 1 ay sonunda değişiklikler görmeye başlarsınız. Ödevleri zamanında bitirmek dikkat dağıtıcıları yok saymak, azalan gündüz rüyaları, daha iyi başarı dereceleri ve  daha iyi davranışlara artık ulaşabilirsiniz.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili İzmir Dikkat Eksikliği Tedavi Merkezimizden destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın ki dikkat eksikliği ve hiperaktivite çözümsüz bir sorun değil…