YÜKLENİYOR...

Benlik ile İlgili Sözler

Benlik; kibir ve gurur sahibini meni (insan tohumu) gibi kokuşturur, pis bir hale sokar. Fakat o bir cana katılınca aydınlanır, hayat bulur. Yeni bir varlığın dünyaya gelmesine sebep olur. Benlik, kibir aslında meni gibi iğrenç bir şeydir, kötü bir huydur. Fakat o benlik sahibi, kâmil bir insanla bir müddet ülfet etse, onunla dostluk kursa ahlakını güzelleşti-rir, hayvanlık sıfatlarından kurtulur, insanlık mertebesini bulur.

Ey alçak gönüllülük, tevazu perdesi altında benlik hastalığını gizleyen kişi, birisi denemek kastı ile seni kızdıracak, coşturacak, karıştıracak olursa, içinde pislik bulunan su bulanır da pisliğin rengi meydana çıkar.

Nefsini hor görme tubasmın gölgesi hoş bir yataktır. Orası temizliğe ulaşmaya istidadı olan kişiye hoş bir uyku yeridir.
Eğer bu gölgeden ayrılır da benliğe doğru gidersen, çarçabuk azgın sapık olur, hidayet yolunu kaybedersin.

Kim benliğinden, varlığından kurtulursa, bütün benlikler onun olur. Kendisine dost olmayan, kendi benliğini sevmeyen, herkesin dostu olur.
 
Hiç kimse yok olmadıkça, Hakk'ın kapısına varamaz. Benliğini terk etmeyen Allah'ı bulamaz.