YÜKLENİYOR...

Antalya Koçluk Eğitimi

Koçluk eğitimleriyle amacımız, koçluk eğitimine katılımcılarının yaşamlarını istedikleri amaçlarına ulaştırabilme ve amaçlar doğrultusunda hedeflenen değişim ve gelişimi sağlayabilme yeterliliğine sahip koçlar yetiştirerek, eğitim verdiğimiz her kişinin sahip oldukları potansiyelleri açığa çıkarmalarını sağlamak, yaşam kalitelerini yükseltecek ve bunu sürekli idare edebilecek temel ve ileri koçluk teknikleri öğretmek ve temel ve ileri  koçluk tekniklerini en üst düzeyde uygulamacı olmalarını sağlamaktır.

Koç olmak isteyen katılımcılarımızın kendileri hakkında oluşturmak istedikleri hedeflerini gerçekleştirmek daha ileri taşıyacak eğitimi, temel ve ileri koçluk teknikleri ve isteklendirmeyi nasıl sağlayacaklarını öğretmek ve uygulatmaktır. Bunun yanı sıra aldıkları bu profesyonel koçluk eğitimi sayesinde katılımcılar koçluğun altında ilgi duydukları herhangi bir alanda yetiştirilerek etkin bir şekilde Profesyonel Koçluk kariyerlerine adım atacaklardır.

Profesyonel Koçluk Eğitimi;
Verdiğimiz koçluk eğitimleri bireysel ve grup koçluk saati belirli bir seviyenin üzerindeki deneyimli ve Profesyonel koçlar tarafından verilmektedir. Ayrıca Master ve Profesyonel koçlarımız, 10 yada 15 yıldan beri Profesyonel koçluk yapan ve koçluk konusunda otorite kişilerdir. Koçluk eğitimi almak da koçluk eğitimi vermek de belirli kişisel özeliklere sahip olmayı gerektirir. Koçluk hızla son yılların en popüler en tabanlı mesleklerinden biri haline geldiğinden Profesyonel koçluk alanda mesleki eğitimleri yoğun talep ortaya çıktı. Biz koçluk eğitimlerimizi başlamadan önce koç adaylarına “koçluğa uygun musunuz?” çalışması uygulayarak bu mesleği yapabilmeleri için gerekli olan iç kaynaklara sahip olup olmadıklarını ölçerek başlıyoruz.

Kısacası koç adaylarıyla çalışmadan önce seçme yapmaktayız. Profesyonel Koçlar yetiştirmek için kaynaklarımızın sonuna kadar kullanarak koçlarımızın kariyerlerinin diğer kısmında daha etkin çalışma yapmaları için gereken temel çalışmaları kusursuz bir şekilde yapmaya özen göstermekteyiz. İnsan olan saygımız ve işimize olan saygımızla en mükemmeli hedeflemekteyiz. Böylelikle bizden koçluk eğitiminde yeterli düzeye gelip koçluk sertifikalarını alanlar iş yaşamlarına profesyonel koç olarak devam ediyorlar. İşe uygun oldukları için başarı ve kazanç da kaçınılmaz oluyor.

Kariyer Koçluğu (Career Coaching) Sertifika Programı

Sizlere  koçluğun ne olduğunu, ne olmadığını, ne işe yaradığını, nasıl yapıldığını ve bu süreci nasıl profesyonel bir yaşantı haline getirebileceğinizi öğretiyoruz. Katılımcılar, kariyer kavramının farklı yönleriyle karşılaşacak olup, kişilere kariyer seçimleri ve hedefleri doğrultusunda destek vermenin inceliklerini keşfedeceklerdir.
 
Kariyer Koçluğu (Career Coaching) Sertifika Program İçeriği;
 
*  Kariyer Kavramına Yakından Bakış

* Kariyer Koçluğu Nedir

* Koçluk Sürecini Yapılandırmak

* Danışmanlık ve Mentorluk  

* Koçun Alet Çantası

* Kariyer Danışmanlığı ve Koçluğu Birleşenleri
 
SERTİFİKA: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan  katımcılarımıza MTI (Mind Training İnstitute) tarafından Uluslararası  Kariyer Koçluğu sertifikası verilecektir.

DÖKÜMAN: Kursa katılan her katılımcıya Kariyer Koçluğu seminer dokümanları verilecektir.

Yaşam Koçluğu ( Life Coach ) Sertifika Programı

Sizi yönlendirmek ya da sorularınıza yanıt vermek yerine, sorular sorarak sizin yanıtları bulmanıza yardımcı olur. Yaşamdan ne istediğinizi ve önceliklerinizi belirlemenize, hedefler koymanıza ve bunlara nasıl ulaşacağınızı görmenize yardımcı olur… Bunu yaparken çözüme odaklı bir biçimde çalışır ve geçmişe takılıp kalmaz. Koçluk yan yana yapılan yolculuktur…
İşinden başını kaldıramamaktan, yakınlarına ve kendine vakit ayıramamaktan yakınan ya da hayatta ne yapmak ve ne olmak istedikleri konusunda belirsizlik yaşayan kişilerin yaşamlarını dengeleyen ve yaşamlarına anlam kazandıran kişidir. Bunun sonucunda bireyler, yaşam kalitelerini artırmak için ulaşmak istedikleri hedefleri ve bunun için hangi becerilere ihtiyaç duydukları belirler, hazırlanan eylem planı ile pozitif enerji aldıkları aktivitelerle diğer sorumluluklarını entegre etmeyi başarırlar.

• Kendi yaşamlarının lideri olurlar.

• Vizyon, misyon ve kişisel hedeflerini tanımlarlar.

• Bu hedeflere ulaşmak için gerekli becerileri kazanırlar.

• Yaşamdan aldıkları manevi tatmin artar.

• Aynı zamanda sorumluluklarını da yerine getirerek daha verimli bir yaşam sürerler.

• Çevreleri ile ilişkileri olumlu yönde gelişir.

• Özel ve profesyonel yaşamları arasındaki dengeyi sağlarlar.

• Ertelemeyi bırakırlar, eyleme geçerler.

• Öz disiplin sağlarlar.

• Kaynaklarını daha etkin kullanırlar.

Kısacası yaşam koçu elinizdeki kartları alıp, o eli en iyi şekilde oynamanıza, kimi zaman oyunun kurallarını değiştirmenize
veya daha iyi bir oyun bulmanıza yardım eder.

SERTİFİKA: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan  katımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafındanUluslararası  Yaşam Koçluğu sertifikası verilecektir.

DÖKÜMAN: Kursa katılan her katılımcıya Yaşam Koçluğu seminer dokümanları verilecektir.


İlişki Koçluğu Sertifika Programı

İlişki ve iletişim koçluğu özünde, ilişki ve iletişim yönetimindeki zayıflıklarımızı güçlendirmek, güçlü yönlerimizle dengelemek için tasarlanmıştır. İlişki Koçluğu; kişinin güçlü yanlarının dengelenmesine ve zayıf yanlarının geliştirilip, desteklenmesine yeni bir bakış açısı sunar. Bireyin ilişkide bulunduğu kişi veya kurumlarca dışarıdan nasıl anlaşıldığı veya algılandığı ve bu anlayışın nasıl değiştirilip dönüştürüleceği konusunda yardımcı olur.

İlişki koçluğunun önemli bir tarafı, bireyin kendisine uygun eşi veya arkadaşı seçebilmesi için kişinin kriterleri ve değerleri ortaya çıkararak uygun kişinin seçimini netleştirmesini sağlamasıdır. İlişki koçluğunun diğer bir yönü de hemen tüm ilişkilerde yaşanan sorunları giderici ve kişiyi destekleyici bir rol oluşturmasıdır.

Kişinin güçlü yanlarının dengelenmesine ve zayıf yanlarının geliştirilip, desteklenmesine yeni bir bakış açısı sunar. Bireyin ilişkide bulunduğu kişi veya kurumlarca dışarıdan nasıl anlaşıldığı veya algılandığı ve bu anlayışın nasıl değiştirilip dönüştürüleceği konusunda yardımcı olur.

Kişinin kendine dışarıdan bakması yoluyla, iş, arkadaş, aile vb arasındaki diyalog ve davranışlarında, daha anlaşılır olacağı, kendini rahatça ifade edebileceği rol, mimik ya da figürleri bulmasını sağlar. Birey kendini ifade ederken daha az enerji harcayıp, zamanı en iyi şekilde kullanabilmeyi öğrenir.

Sizde ilişki koçu olmak istiyorsanız veya ilişkinize sahip çıkmak istiyorsanız bu eğitim tam size göre…

İlişki Koçluğu Sertifika Programının Detayları:

Eğitimin ismi:
İlişki Koçluğu Sertifika Programı

Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası İlişki Koçu  Sertifikası  verilecektir.

Döküman: Kursa katılan her katılımcıya İlişki Koçu Yetiştirme Sertifika Programı seminer dokümanları verilecektir.

Bireysel ve en fazla 3 kişilik özel grup çalışmaları – En üst düzeyde başarı

Kurumsal Koçluğu Sertifika Programı


Koçluk; yöneticilik yetkinliklerini, çalışan sorumluluğunu, takım çalışmasını, satış, iç ve dış iletişim, verimlilik, hedef belirleme, stratejik planlama ve daha bir çok alanda kişiyi geliştiren bir tekniktir. Koçluk kurumların ve çalışanlarının katma değerlerini arttıracak biçimde değişmelerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarına destek olmaktır. Koçluk süreci bir çok farklı yolla olabilir, her bir çalışanın bireysel koçluk alması, takım olarak takım koçluğu almaları ya da şirket içi yönetici koç olabilmeleri için eğitimlerinin gerekleşmesi yoluyla yapılabilir.

Kurumsal koçluk, kurumda çalışan kişi yani müşteri ve koç arasında kuralları olan bir ilişkidir. Kurumsal koç, çalışanların kendi ihtiyaç ve istekleri ile kurumun hedefleri arasında dengeyi kurmaları ve başarılı olmaları için bireylere destek olur. Profesyonel bir koç olarak müşterilerin kişisel ve/veya kurumsal hedeflerini tanımlamasına, bunlara ulaşmak için stratejiler, ilişkiler ve eylem planları geliştirmesine destek olmak amaçlanır. Kurumsal koç olarak, müşterilere ortaya konulan eylem planı doğrultusunda performanslarından dolayı sorumlu olacakları bir alan sağlanır.
 
Kurumsal Koçluk, kurumların değişim, gelişim ve büyüme hedefleriyle paralel olarak gerekli değişim yönetimini planlama, uygulamaya alma ve sonuçlarını değerlendirme süreçlerinden oluşur.
 
Kurumsal Koçluk hizmeti sunduğumuz kurumlarda, kurumun toplam performansını ve çalışanlarının bireysel performansını arttıracak şekilde, farkındalık, gelişim gücü ve yöntem kazandırıyoruz.
 
Kurumsal koçluğun amacı, kurumun ve çalışanlarının değişim ve gelişim ihtiyaçlarına göre, güçlü yanlarını ortaya çıkararak etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır.

Kurumsal Koçluğu Sertifika Programının Detayları:

Eğitimin İsmi:
Kurumsal Koçluğu Sertifika Programı

Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası Kurumsal Koçluk Sertifikası  verilecektir.

Döküman: Kursa katılan her katılımcıya Kurumsal Koçu Yetiştirme Sertifika Programı seminer dokümanları verilecektir.

Bireysel ve en fazla 3 kişilik özel grup çalışmaları – En üst düzeyde başarı
 

Yönetici Koçluğu ( Executive Coaching ) Sertifika Programı

Yönetici koçları, üst düzey yöneticilere koçluk etmekte uzmandırlar. Bir organizasyonda yetki ve gücü elinde bulunduranlarla ilgilenirler. Üst düzey yönetici koçları bu dünyaya aşinadırlar ve o dünyaya uyumludurlar. Bir üst düzey yönetici tek başına kaldığı bir konumu işgal eder. Sorunlar için çözümleri olduğu düşünülür, insanlar kendilerine yol göstermesi için ona gelir, onun ise, halden anlayan ve kabiliyetli birisiyle işinin baskıları ve güçlükleri üzerine konuşması kolay değildir. Çoğu defa organizasyonda, ümitleri ve düşleri, şüpheleri ve korkuları hakkında gerçekten konuşabileceği hiç kimse yoktur. İşte bir yönetici koçu bu çok önemli rolü yerine getirir.

Daha iyi çalışan bir üst düzey yöneticinin şirket üzerinde çok büyük olumlu etkisi vardır. Bu, fazladan kazanç anlamına gelir.
Batıda özellikle ABD de şirket yöneticileri işinde fark yaratmak için koçluk almaktadır . Üst düzey yöneticilerden başlayarak orta düzey yöneticilere kadar tüm yöneticiler koçluk programlarına katılmaktadır . Araştırmalar gösteriyor ki , yönetici  "Değişme" si  ve "Gelişme"si için kullanılan en etkin yöntem koçluk türüdür.

Kendiniz için düşündüğünüz değişim ve gelişimin şirketiniz için de yaşanması için yönetici koçluğu, yöneticilere de verilmesi  doğru olacaktır. Batıda büyük şirketlerde Koçluk eğitiminin tüm yöneticilere verilmesi ve şirket içinde dahili koçlar tayin edilmesi oldukça yaygın bir uygulamadır .

SERTİFİKA: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan  katımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası  Yönetici Koçluğu sertifikası verilecektir.

DÖKÜMAN: Kursa katılan her katılımcıya Yönetici Koçluğu seminer dokümanları verilecektir.

 Satış Koçluğu ( Sales Coaching ) Sertifika Programı

Satış ekiplerinin kendilerine özgü ve hedeflerine odaklı farklı bir yaşamları vardır. Satış koçları, satış yöneticilerinin ve ekiplerinin hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları aşamaları birlikte belirlemek, çizdikleri yola sadık kalarak bu aşamaları en verimli biçimde geçirmek amacını güden koçluktur.

Satış Koçluğu ( Sales Coaching ) Sertifika Programın Detayları:

© Eğitimin ismi: Satış Koçluğu Sertifika Eğitimi

© Eğitimin süresi: 90saattir.

© Eğitimin yeri: İzmir Kişisel Ve Kurumsal Gelişim Akademisi

SERTİFİKA:
Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan  katımcılarımıza MTI (Mind Training İnstitute) tarafından Uluslararası  Satış Koçluğu sertifikası verilecektir.

DÖKÜMAN: Kursa katılan her katılımcıya Satış Koçluğu seminer dokümanları verilecektir.


Öğrenci koçluğu (student coaching) Sertifika Programı


Öğrenci koçluğu (student coaching) Sertifika programa katılan bireyin program sonrasında uygulama becerileri kazanacağı konular;

* Vizyon ve Misyon belirlemek.

* Hedefe ilerlerken "Nasıl" sorusunun cevabı ve stratejisini belirlemek.

* Başarılı insanların stratejilerini modellemek.

* Hedefe yürüme kararlılığının gerçekleştirmek.

* İdeal sınavını sağlamak.

* Kararsızlık, umutsuzluk vb. olumsuz ruhsal durumları ortadan kaldırmak.

* Dikkat ve konsantrasyonu en üst düzeye taşımak.

* Daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak

* Zamanı etkin kullanmasını, doğru ve hızlı kararlar almasını sağlamak.

* Beynin etkin kontrolünde bir gelecek hazırlamak.

* Alternatif düşünce modelleri geliştirmek.

* Benlik değerlerini fark ettirmek ve geliştirmek.

* Ders çalışma tekniklerini daha etkin düzeye getirmek

* Diğer insanlar ile iletişimlerinde ve ilişkilerinde etkinliklerinin artmasını ve belirleyici taraf olmanın farkındalığını sağlamak.

* Beynini daha etkin kullanmak

* Gevşeme ve rahatlama egzersizleri ile kaygıyı minimize etme;

* Konsantrasyon gücünü devamlı arttırma

* SERTİFİKA:
Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan 
katımcılarımıza MTI (Mind Training İnstitute) tarafından Uluslararası  Öğrenci Koçluğu sertifikası verilecektir.

* DÖKÜMAN: Kursa katılan her katılımcıya Öğrenci Koçluğu seminer dokümanları verilecektir.

Aile Koçluğu Sertifika Programı

Eğer ailenizde birtakım sorunlar varsa, yaşamınızın her alanında da sorunlar var demektir. Ailenizde yaşadığınız sorunlar, diğer tüm sorunlar için zemin hazırlar. Aile içinde yaşanan problemlerin çözümü bazen oldukça zor olabilmektedir ve çoğunlukla, profesyonel bir yardım gerektirir.

İnsan beyni mevcut stres kaynakları ile birikmiş stres kaynaklarının yükünden bağımsız ve soyutlanmış bir şekilde performans gösteremez. Her türlü performans hali için bu geçerlidir. Çalışanlar iş yerinde performans gösterirken stres yükleri ile ilgili mevzular bilinçli bir biçimde zihinlerini kurcalıyor olmasa bile stres yükünün etkisi altındadırlar. Bu durum güncel ve birikmiş her türlü stres kaynağı için geçerli olduğu gibi ailevi sorunlar için de söz konusudur. Ailevi sorunlar yarattıkları stres yükü bağlamında insanı etkileyen en büyük stres unsurları arasında en üst sırada yer alırlar. Aile ile ilgili sorunların, her kademede olan çalışan üzerindeki bu etkisi nedeniyle Çalışana Destek Programı kapsamında bireysel ve grup danışmanlığının yanı sıra, gerekliliği tespit edilen durumlarda aile danışmanlığı da devreye girer.  

Aile koçluğu hizmeti, aile olmanın bilinci ile bütün bireylerine kaliteli ve etkin iletişimi sağlamanın ve kaliteli bir yaşam sürdürmenin ipuçlarını vererek, hayatlarını olumlu bir şekilde yönlendirir.

Aile koçluğu için yapılacak çalışmalar, ailenin her bir bireyi için ayrı ayrı düzenlenir.

En başta belirtilen hedeflere ulaşmak, ilişkilerde tıkanma noktalarını çözmek amacıyla; çalışmalar grup ve kişisel olarak takip edilir.

Bu eğitimin amacı katılımcılara herhangi bir sunuş hazırlama veya eğitim verme konusunda ihtiyaç duyacakları temel bilgileri uygulamalar yaptırarak aktarmaktır.

Aile Koçluğu Sertifika Programının Detayları:

Eğitimin ismi:
Aile Koçluğu Sertifika Programı

Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası Aile Koçluğu Sertifikası  verilecektir.

Döküman: Kursa katılan her katılımcıya Aile Koçu Yetiştirme Eğitimi Sertifika Programı seminer dokümanları verilecektir.

Bireysel ve en fazla 3 kişilik özel grup çalışmaları – En üst düzeyde başarı

Certified Coach Eğitimi

Temel ve ileri koçluk tekniklerini kapsayan 90 saatlik bir eğitimdir. Kişisel ve kurumsal olmak üzere A’dan Z’ye tüm koçluk alanlarını kapsamaktadır.

Bu düzey sertifikasyon MTI’in birinci aşama sertifikasyonudur. Bu düzey koçluk, koçluk bilgilerinde ve koçluk becerilerinin kullanımında profesyonel olarak başlangıç düzeyini kanıtlamış olmayı, koç ile danışman, mentör, psikolog arasındaki mesleki farklılıkları bilerek hizmet sunabilme bilgi ve becerilerini uygulayabiliyor olmayı gerektirir.  Sertifikasyon için 250 saat koçluk uygulaması gerekmektedir. Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katımcılarımıza MTI (Mind Training İnstitute) tarafından Certified Coach sertifikası verilecektir.  Profesyonal MTI koçundan referans mektubu gerekir.

Professional Certified Coach Eğitimi

Bu sertifikayı hak etmek için koçluk becerilerini yüksek derecede uyguluyor olmak, koçluk ve diğer meslekler arası farkı koçluk becerilerini derin dönüşümsel koçluk düzeyinde uygulayarak kullanıyor olmak gerekir. A’dan Z’ye bütün koçluk alanlarında ileri düzey koçluk tekniklerini kapsayan 140 saatlik bir eğitim. Sertifikasyon için 300 saatlik koçluk uygulaması gerekmektedir. Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katımcılarımıza MTI (Mind Training İnstitute) tarafından Professional Certified Coach sertifikası verilecektir.

Master Certified Coach Eğitimi

800 saat Koçluk uygulamasından sonra kazanılan sertifikadır. Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katımcılarımıza MTI (Mind Training İnstitute) tarafından Master Certified Coach sertifikası verilecektir.


Koçluk Sertifika Programlarımızın Avantajları

Üniversiteyi bitirdiniz ama iş yaşamında konunuzla ilgili daha derin bilgiye ihtiyacınız olduğunu anladınız. Zamanınız kısıtlı, üstelik bütçeniz de sınırlı. Koçluk Sertifika programları ile kısa süre içinde, ilgi duyduğunuz meslek hakkında yeni beceriler, uluslararası deneyim ve bazen de iş deneyimi kazanırsınız. Sertifika programları 7 gün ile 12 ay kadar değişen uzunluktadır. Koçluk Sertifika programları bitimi, kazanmış olduğunuz bütün pratik ve gerçek iş yaşamından alınmış bilgileriniz mesleğinizdeki ilk sabahtan itibaren etkin ve kolayca uygulayabilir ve diğer meslektaşlarınız arasında farklı bir bakış açısıyla işlerinizi devam ettirebilirsiniz. Koçluk Sertifika programları lisans veya yüksek lisans programlarına oranla çok daha hızlı ve ucuzdur. Başvuru koşulları nispeten daha kolaydır. İş yaşamınızın size sunduğu kısıtlı zaman diliminde kendinize uygun herhangi bir tarihte başlayan programı bulma şansınız yüksektir.